Cały Okres Edukacji wczesnoszkolnej à magiczny Czas, qui Jeżeli zostanie ukończone przepracowany, mądrze, rzetelnie ALE i Spokojnie à owocować będzie w przyszłości zdolnymi, mądrymi, aktywnymi, otwartymi młodymi ludźmi, którym chce się więcej, sięgają wyżej i wyżej, lubią Wyzwania, Dieu Kim chcieliby być w przyszłości i uparcie dążą do upragnionego celu, nie poddają się, une pewne przeszkody tylko ich wzmacniają je dają jeszcze większe chęci ne dalszego działania je zdobycia niezdobytego. Natomiast Jeżeli już na ETAPIE nauczania zintegrowanego, Dziecko będzie Miało rzucane kłody Pod Nogi w postaci niewyrozumiałego nauczyciela, qui nie Potrafi chwalić, tylko krzyczy i Gani. Niezainteresowanych rodziców poczynaniami własnej pociechy, którzy nie zauważyli w porę pewnych trudno w nauce Czytania, Pisania lub liczenia, à Takie Dziecko nie będzie choćby nawet bardzo chciało czerpać satysfakcji i zadowolenia z nauki. Zobojętnieje, wycofa się z kontaktów Społecznych, straci chęć i motywację do pracy, nie będzie MU zależeć na ocenach, na pochwałach, stanie się apatyczne z niską samooceną i zamknięte na Wyzwania. Główne, Najważniejsze cele Edukacji wczesnoszkolnej, à zdobywanie Umiejętności i kompetencji służących faire: Tak, Więc nauczanie integralne na poziomie Edukacji wczesnoszkolnej ma być koncepcją najbardziej sprzyjającą rozwojowi, na co wskazuje przedstawiona Geneza i wcześniejsze próby urzeczywistniania w praktyce edukacyjnej. Dużą funkcję w edukacji przypisuje strategii problemów przywiązywania, metodzie opartej na stymulowaniu, CZYLI tworzeniu warunków do ujawnienia możliwości ROZWOJOWYCH każdego dziecka. Pierwszy ETAP EDUKACYJNY à Kształcenie Integrated w KL. I-III. Ma być Ono łagodnym przejściem OD Wychowania przedszkolnego Edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Założenia teoretyczne integralnej Edukacji wszesnoszkolnej wprowadziła w latach 60-tych J.

WALCZYNA, która była pionierem integracji w Polsce. JEJ Zdaniem Pod wpływem celowo zorganizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej, osobowość ucznia Może się wszechstronnie rozwijać. Zamieniła Ona przedmioty nauczania na kierunki kształcenia. W związku z przeprowadzeniem przez MEN Reformy szkolnej, Pierwszy ETAP nauczania (Klasy I-III), à nauczanie zintegrowane. Polega Ono na uczeniu treści z diffĂŠrents dziedzin razem ze sobą, płynnie splatając tematycznie. Klasy I-III nie mają Więc simples oddzielnie lekcji matematyki, plastyki, języka Polskiego. Nie acteurs tez przerwy co 45 MINUT, tylko wtedy Gdy Zajdzie Taka potrzeba i Gdy dzieci są zmęczone i jej potrzebują. Wszystkie te przedmioty połączone są treściami w jeden Blok tematyczny. W związku z przeprowadzona reformą, nauczyciele mogą sami wygrać programme nauczania, według którego bĩą pracować ze swymi podopiecznymi.

Comments are closed.